Ethics

Kresten Thomsen – etik og bæredygtighed

Som privatperson og virksomhedsejer arbejder jeg aktivt for social-, økologisk og økonomisk bæredygtighed, samt brug af vedvarende energi: Min familie og jeg har siden 1985 levet økologisk og dyrket vores 5000 m2 jord økologisk. Vi har investeret i solvarme – vindmølle – solceller – varmepumpe og eget biorensningsanlæg. Vi tager ansvar for at skabe de bedst mulige forhold for mennesker, klimaet og miljøet.

UK: ethics and sustainability
As a private person and business owner, I work actively for social, ecological and economic sustainability, and use of renewable energy: Since 1985, my family and I have lived organically and cultivated our 5000 m2 soil organically. We have invested in solar heating – wind turbine – solar cells – heat pump and own bio-cleaning plant. We take responsibility for creating the best possible conditions for people, the climate and the environment.

DE: Ethik und Nachhaltigkeit
Als Privatperson und Unternehmer setze ich mich aktiv für soziale, ökologische und ökonomische Nachhaltigkeit ein,  sowie die Nutzung erneuerbarer Energien: Seit 1985 leben meine Familie und ich biologisch und bewirtschaften unseren 5000 m2 großen Boden biologisch. Wir haben in Solarwärme, Windkraftanlage, Solarzellen, Wärmepumpe und eine eigene Bio-Reinigungsanlage investiert. Wir sind dafür verantwortlich, die bestmöglichen Bedingungen für Mensch, Klima und Umwelt zu schaffen.